1. ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการ > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน

2. กดที่ Salary Certificate