รูปพนักงานไม่แสดงในไลน์กรุ๊ปเกิดได้จาก 2 สาเหตุ
1. กรณีไม่แสดงเป็นบางคราว สาเหตุเพราะ หลังจากพนักงานเช็คอินแล้วไลน์จะดีเลย์สักครู่ เพื่อจะรอเครื่องมือถือของพนักงานท่านนั้นอัพโหลดรูปภาพขึ้นเซิฟเวอร์ให้เรียบร้อย หากเครื่องพนักงานอัพโหลดภาพช้าไม่ทันกับที่เวลาของไลน์กำหนด รูปก็จะไม่แสดงในการแจ้งเตือนของระบบไลน์

2. กรณีรูปของพนักงานไม่แสดงในการแจ้งเตือนเลย สาเหตุมาจากในรหัสสแกนนิ้วมีการเคาะวรรคเอาไว้

วิธีการแก้ไข
2.1 นำเคาะวรรคในรหัสสแกนนิ้วออก
2.2 เข้าไปแก้ไขรหัสสแกนนิ้วใน CheckinoutRecord
2.3 เข้าไปแก้ไขรหัสสแกนนิ้วใน Entries