ไปที่ Payroll > View Pay type > จากนั้นระบบจะแสดงชื่อ Pay type ที่มีในระบบขึ้นมาแสดงให้ค่ะ