สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลพนักงานผ่านโปรจาก Dashboard
    1.1 เข้าเมนู Dashboard
    1.2 ไปยังหัวข้อ 45 days before pass probation / end contract ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านโปรในช่วง 45 วันค่ะ

2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานโปรรูปแบบรายงาน
2.1 เมนู Human Resource
2.2 Staff Details
2.3 Reports
2.4 End Contract Report

2.5 ระบุวันที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านช่วง Probation
2.6 Submit