ฝ่าย Support ได้ดำเนินการอัพเดตคู่มือการใช้งานโปรแกรม EZY-HR เรียบร้อยแล้ว และทำการอัพเดตแทนที่ฉบับเดิมบน Help (เมนูช่วยเหลือ) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถดาวโหลดใหม่ได้แล้ววันนี้