ในเดือนกันยายนนี้ EZY-HR จะทำการปรับปรุงข้อความการส่งอีเมล์เมื่อมีการแจ้งส่งคำขอต่างๆ เช่น ใบลา โอที เมื่อส่งไปยังหัวหน้างาน จะเพิ่มข้อความสังกัดแผนกและตำแหน่งงานของพนักงานให้ทราบเพิ่มเติม เพื่อให้หัวหน้างานที่ดูแลหลายส่วนงาน สามารถทราบได้ว่า ผู้ที่กำลังขอมานั้น สังกัดอยู่แผนกใด และตำแหน่งอะไร

ตัวอย่างข้อความที่จะถูกแก้ไข

Dear Weera Nakdee

An Overtime Request from Atchara Maksuk , Department : Accounting , Position : Account Payable is waiting for your approval.

You can view it by clicking here -> https://cloud2.ezy-hr.com/….

Any questions, please contact Admin.

EZY-HR Team