เนื่องจากในวันพุธที่ 6 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีการใช้งานโปรแกรม PD Prep 1.1.0 สำหรับเป็นศูนย์รวมการทำงานสำหรับบริษัทในการเข้ายื่นภาษี ซึ่งรวมถึงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ด้วยนั้น

ทาง EZY-HR ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไขไฟล์ให้รองรับสำหรับการโอนย้ายไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทำคู่มือวิธีการใช้งานและการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ เมนู Help (ระบบช่วยเหลือ) หรือดาวโหลดในหน้าของการสร้างไฟล์ text ภงด.1 ในระบบ

จะมีการสาธิตวิธีการใช้งานและการตั้งค่าให้ลูกค้าทราบในวันอบรม Public Training ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ช่วงหลังจากอบรม payroll จบแล้ว ท่านที่สนใจ สามารถตรวจสอบเวลาการอบรม payroll และเข้าร่วมรับฟังได้ ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า

ตรวจสอบตารางการฝึกอบรม วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564