เพิ่มการแสดงรายละเอียดประวัติพนักงานในหน้า User Profile หรือ ข้อมูลของคุณ

เมนู User Profile หรือ ข้อมูลของคุณ
ของเดิม
อัพเดตใหม่