เนื่องจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการปรับลดอัตราการนำส่งประกันสังคมเหลือร้อยละ 2.5 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

จึงขอแจ้งกำหนดการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

หากท่านผู้ใช้บริการ ยังไม่ต้องการอัพเดตในวันเวลาดังกล่าว สามารถส่งเป็นอีเมล์แจ้งขอระงับการอัพเดตบริษัทของท่านก่อนได้