Link วีดีโอสำหรับการฝึกอบรมวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ช่วงเช้า
– 00:00:00 – แนะนำเมนู
– 00:39:00 – บันทึกประวัติพนักงาน
– 01:23:45 – การสร้าง login ให้กับพนักงาน
– 01:42:50 – การจัดตารางกะแบบกลุ่ม และการใส่กะให้กับพนักงาน
2022-09-16 EZY-HR Public Training Program-20220916_100610-Meeting Recording.mp4

Link วีดีโอสำหรับการฝึกอบรมวันที่ 16 กันยายน ช่วงบ่าย
– 00:00:00 – การลา การแก้ไขโควต้าการลา และการตั้งค่าวันหยุดนักขัติฤกษ์
– 00:50.00 – การขอโอทีแบบจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นชั่วโมงให้หยุดในภายหลัง
– 01:43:40 – การประมวลการขาดลามาสาย และออกรายงานสรุป
– 02:20:00 – การทำลาออกพนักงาน
– 02:22:20 – การบันทึกค่าลดหย่อน บันทึกค่าแรงรายวัน และเงินได้เงินหักต่างๆ
– 02:50:00 – การทำเงินเดือน การออกรายงานต่างๆ และการการออกไฟล์นำส่งธนาคาร
2022-09-16 EZY-HR Public Training Program-20220916_131116-Meeting Recording.mp4