ทำลาออกพนักงาน จะต้องทำก่อน หรือหลังคำนวณเงินเดือน

ในการคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงานลาออกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Human Resource > Staff Details 2. เลือกพนักงานที่จะทำลาออก > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน 3. ใส่ End Service Date เป็นวันที่พนักงานจะได้รับเงินเป็นวันสุดท้าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายงาน 4. จากนั้นไปที่ Payroll > View summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน 5. กดที่ Calculate Payroll > จากนั้นกด ProRate 6. ระบุ Payment Period > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ 7. เลือกพนักงานที่ต้องการทำ Prorate โดยที่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านหลังชื่อ > กด Submit […]

Read More