*วิธีการดูกะงานในระบบ

หากต้องการทราบกะงานที่ทำการสร้างไว้ในระบบสามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ หรือสามารถ Export ออกมาเป็น excel ไฟล์เช็คดูได้อีกทีค่ะ ไปที่ Time Attendance > shift Management หลักการจัดกะ (Shift Work) 1.กะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง (หลังจากที่พนักงานทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน) ***เวลาทำงานที่นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่างเป็นการทำงานล่วงเวลา (Overtime) 2. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ * พนักงานที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายสูง จะต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์* 3. ตัวอย่างการจัดกะ กะที่ 1 เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 […]

Read More