ปกติจะสามารถอนุมัติได้ 1 ขั้นค่ะ และสูงสุดคือ 2 ขั้น ในที่นี้หากต้องการให้มีการอนุมัติสองขั้นจะต้องทำการซื้อ Add on ให้ส่วนของอนุมัติขั้นที่ 2 เพิ่มค่ะ