หัวหน้างานตรวจสอบใบลาย้อนหลัง (Supervisor)

ขั้นตอนสำหรับหัวหน้างานตรวจสอบใบลาที่อนุมัติของผู้ใต้บังคับบัญชา เมนู Eleave > My leave Request > View Option > View my subordinate เมื่อทำตามเมนูดังกล่าวระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

Read More

2021-04-10 แจ้งประกาศหยุดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง บริษัทจึงขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ซึ่งจะหยุดในวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 15 เมษายน หากมีเรื่องเร่งด่วน สามารถพิมพ์ข้อความไว้ใน line@ : @ezyhrsupport หรือส่งอีเมล์ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

*วิธีการ Export Leave Type

ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆออกมาเช็คเงื่อนไขและนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการลาค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้ ไปที่ Human Resource > Data export > เลือก model เป็น Leave Type > จากนั้นกด Export to excel การลามี 2 ประเภท  1. ลาแบบรับเงินเดือน 2. ลาแบบไม่รับเงินเดือน (Leave with out pay) โดยลาแบบรับเงินเดือน ตามสิทธิกฎหมายแรงงาน มีดังนี้ 1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาเพื่อทำหมัน 4. ลาเพื่อรับราชการ 5. ลาคลอดบุตร 6. ลาฝึกอบรม การลาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ กำหนดหลักการลาของลูกจ้าง ทั้งนี้ บางบริษัทอาจเพิ่มวันลา […]

Read More

วิธี Prorate วันพักร้อน

Pro rate วันพักร้อน คือ จำนวนวันพักร้อนตามสิทธิพนักงาน คำนวณจากระยะเวลาทำงานตามสัดส่วน (pro rate) ตัวอย่างเช่น บริษัทให้สิทธิลาพักร้อน 13 วัน ต่อปี คำนวณสัดส่วนตั้งแต่วันผ่านทดลองงานจนถึง สิ้นปี 31 ธ.ค.2562 Q: พนักงานผ่านทดลองงาน 31 พ.ค. 2562 ในปี 2562 พนักงานมีสิทธิ์พักร้อนได้กี่วัน คำนวณเมื่อลาออก Q: ถ้าพนักงานลาออก 31 กรกฎาคม 2562 มีสิทธิ์ใช้พักร้อนได้กี่วัน แต่หากต้องปรับในระบบ EZY-HR ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ไปที่ Eleave > Leave type > Annual Leave Config 2. กด Caculate Staff Leave Quota 3. เลือกพนักงานที่ต้องการ > Asofdate ให้ใส่เป็นวันเริ่มรอบคำนวณ […]

Read More

การอนุมัติพนักงาน สามารถอนุมัติได้กี่ขั้นตอน

ปกติจะสามารถอนุมัติได้ 1 ขั้นค่ะ และสูงสุดคือ 2 ขั้น ในที่นี้หากต้องการให้มีการอนุมัติสองขั้นจะต้องทำการซื้อ Add on ให้ส่วนของอนุมัติขั้นที่ 2 เพิ่มค่ะ

Read More

วิธีการร้องขอลาครึ่งวันประเภทต่างๆในระบบ

1. Login เข้าระบบ > Eleave > All Leave >Create Leave Request 2. เลือกพนักงานที่จะทำลา > เลือกประเภทการลา > วันที่ต้องการลา > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะลา AM คือ ลาครึ่งวันในช่วงเช้า PM คือลาครึ่งวันในช่วงบ่าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

Read More

วิธียกยอดวันลา

1. Login เข้าสู่ระบบ > Eleave > Leave Balance > Leave Carry Over 2. Select Leave type > complete an information > Preview 3. Check leave balance > Save วิธีการยกยอดวันลา ยกตัวอย่างดังนี้ บางบริษัทกำหนดให้ได้รับสิทธิตามจำนวนปี เช่น พนักงานทำงานครบ 1 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 6 วัน พนักงานทำงานครบ 2 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 8 วัน พนักงานทำงานครบ 3 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 10 วัน พนักงานทำงานครบ 4 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 12 วัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนด มี 2 […]

Read More