วิธีการ Log in ใช้งาน Application บนมือถือครั้งแรก

1. เปิด Application Ezyhr > setup > ใส่ชื่อบริษัท 2. ใส่ server url จากนั้น > กด Saveหากเป็น Cloud2 ให้เลือกใส่ตามรูปที่ 2 ถ้าไม่ใช่ใส่ตามรูปแรก 3. กลับไปที่หน้า Log in > ใส่ User > ใส่ Password > กด Log in

Read More