2021-12-29 ประกาศวันหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้วยเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด จึงขอแจ้งวันหยุดทำการดังนี้ บริษัทฯ จะหยุดทำการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-12-24 ประกาศวันหยุดทำการบริษัท โนเบล โซลูชั่่น 2011 จำกัด (EZY-HR)

เนื่องด้วยบริษัท จะจัดให้มีการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับ ISO 27001 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของข้อมูล และพนักงานทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จึงขอแจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 วัน และขอแจ้งหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เป็นเวลา 4 วัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read More

2021-12-09 Update Mobile Application (version 3.8.0)

Update Mobile Application (version 3.8.0) ปรับปรุงการ Checkin แล้วพบปัญหา ปรับปรุงการดึงข้อมูลจากคอนฟิกในเรื่องต่างๆ แก้ไขหน้าการอนุมัติของหัวหน้างานให้แสดงปุ่มอนุมัติ ไม่อนุมัติ และยกเลิก หมายเหตุ : การอัพเดตเวอร์ชั่น 3.8.0 จำเป็นต้องตั้งค่า setup ใน mobile application ใหม่ รายละเอียดการตั้งค่า ดูเพิ่มเติมได้ที่https://bit.ly/3fXHXGU

Read More

2021-12-08 แจ้งกำหนดการอัพเดตการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เนื่องจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการปรับลดอัตราการนำส่งประกันสังคมเหลือร้อยละ 2.5 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงขอแจ้งกำหนดการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม เวลา 18.00 น. หากท่านผู้ใช้บริการ ยังไม่ต้องการอัพเดตในวันเวลาดังกล่าว สามารถส่งเป็นอีเมล์แจ้งขอระงับการอัพเดตบริษัทของท่านก่อนได้

Read More

2021-12-04 ขั้นตอนการข้ามปี

ระบบทำการเพิ่มเมนูสำหรับดาวโหลดคู่มือ การข้ามปี สำหรับการยกยอดเงินได้ ค่าลดหย่อน และโควต้าวันลาต่างๆ ในระบบ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู Help เมนูชื่อว่า “ขั้นตอนการข้ามปี”

Read More

2021-12-04 แยกคู่มือการใช้งานเป็น Standard และ Addon

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้ว่า การใช้งานส่วนใดบ้างที่ถือเป็นมาตรฐานของระบบ และการใช้งานส่วนใดที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงแยกเมนูคู่มือการใช้งานออกเป็นสองส่วน คือ Standard และ Addon ซึ่งจะทำให้ผู้ใข้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย

Read More

2021-12-04 เพิ่มเมนูการนำส่งธนาคารไทยพาณิชย์โดยไม่ต้องเข้าโปรแกรมแปลงไฟล์ภายหลัง

ลูกค้าที่ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ เมนูชื่อ “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (SCB Only)” หรือ “ไทยพาณิชย์ ไฟล์ Text สำหรับ SCB Business Net (SCB เท่านั้น)” ซึ่งไฟล์ที่ได้จากเมนูนี้จะต้องนำไปผ่านการแปลงไฟล์ของโปรแกรมธนาคารก่อน ตอนนี้สามารถใช้เมนูชื่อ “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (Hash Module – SCB Only)” หรือ “ไทยพาณิชย์ ไฟล์ Text สำหรับ SCB Business Net (เข้ารหัส Hash – SCB เท่านั้น)” เพื่อทำการอัพโหลดขึ้นระบบธนาคารได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการแปลงไฟล์อีก ซึ่งจะเป็นการทำงานโดยมีการเข้ารหัสของทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Read More

2021-11-25 Update รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2022

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศวันหยุดประจำปี 2022 นั้น ทาง EZY-HR ได้ดำเนินการอัพเดตเพิ่มเติมในเมนู Import Holiday 2022 (นำเข้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2022) เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายบุคคล สามารถกด import นำมาใช้ในระบบและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับประกาศของบริษัทในภายหลังได้ อ้างถึง : https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIholiday/Pages/2022.aspx

Read More

2021-11-17 กำหนดการอัพเดตแก้ไขหน้าโอทีให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

เนื่องด้วยในปัจจุบัน หน้าการขอโอที มีรายการโอทีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าซึ่งใช้บริการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น ทางทีมงาน จึงได้มีการปรับปรุงการเรียกข้อมูลการเรียกข้อมูลหน้าโอทีทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการแก้ไขดังนี้ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าที่มีใบโอทีจำนวนมาก เรียกข้อมูลใบโอทีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีกำหนดการอัพเดตในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ในช่วงเวลา 18.00 น.

Read More