*วิธีการปริ้นทวิ 50 ให้พนักงานรายคน

Q: พนักงานบางคนที่ลาออกระหว่างปี ทางเฮชอาร์จะสามารถออกรายงานทวิ 50 ให้พนักงานท่านนั้นๆเพียงคนเดียวได้หรือไม่ หรือเวลาเรียกรีพอร์ทแล้วจะออกมาทั้งหมด A: ทางเฮชอาร์สามารถเลือกปริ้นทวิ 50 ให้พนักงานเฉพาะบุคคลได้ค่ะไม่จำเป็นต้องปริ้นทวิ 50 ของพนักงานทุกคนออกมา วิธีการปริ้นทวิ 50 ให้แก่พนักงานเฉพาะบุคคลสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1.ไปที่ Payroll > All Staff > เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > เลือกปีที่ต้องการปริ้นทวิ 50 2. กดปริ้นทวิ50

Read More

*วิธีการกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาลงใน template

Q: ประวัติการศึกษาพนักงานถ้าต้องการเอาเข้าย้อนหลังในระบบ สามารถทำได้หรือไม่คะ หากทำได้ต้องดำเนินการอย่างไรคะ A: สามารถทำได้ค่ะโดยใช้ excel file upload เข้าระบบ วิธีการกรอกไฟล์ก่อนนำเข้าระบบมีดังนี้ค่ะ 1.ข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้1.1 id: ลำดับที่1.2 fullstaff_id: รหัสพนักงานที่ต้องการทำรายการ1.3 institute: ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่1.4 degree: ระดับวุฒิการศึกษา1.5 comment: สาขาที่เรียน1.6 fromdate: วันที่เริ่มการศึกษา1.7 todate: วันสิ้นสุด (หากจำไม่ไ้ให้ใส่ 0000-00-00)

Read More

*วิธีการกรอกข้อมูลประวัติการอบรมลงใน template

Q: ในกรณีที่ทางบริษัทพึ่งจะมีนโยบายให้่เก็บประวัติการอบรมของพนักงานทุกคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะสามารถเอาข้อมูลเข้าระบบได้อย่างไรโดยไม่ต้องคีย์เข้าทีละคนคะ A: ทางโปรแกรมมี template ที่ใช้สำหรับอิมพอร์ทประวัติการอบรมเข้าระบบได้ค่ะ เป็นการเตรียมข้อมูลลงในไฟล์ excel แล้ว import เข้าระบบ วิธีการกรอกไฟลืสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ 1.ข้อมูลที่ต้องการลงใน template มีดังนี้1.1 id: ลำดับที่1.2 fullstaff_id: รหัสพนักงานที่ต้องการทำรายการ1.3 curriculum: ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม1.4 institude: ชื่อสถานบัน1.5 fromdate: วันที่เริ่มอบรม1.6 todate: วันที่สิ้นสุดการอบรม1.7 totalhour: จำนวนชั่วโมงที่อบรม1.8 comment: หมายเหตุเพิ่มเติม1.9 contact_person: บุคคลอ้างอิง

Read More

*วิธีกรอกประวัติการทำงานลงใน template

Q: หากภายหลังการใช้งานระบบต้องการเก็บประวัติการทำงานย้อนหลังเข้าระบบ สามารถทำได้หรือไม่ หรือต้องใส่ข้อมูลตอนขึ้นระบบให้เรียบร้อยเท่านั้น A: สามารถใส่ภายหลังการขึ้นระบบได้ค่ะ โดยใช้ file excel ที่เป็น template ในการ upload เข้าระบบ วิธีการกรอกข้อมูลสามารถดูได้ตามตัวอย่างที่ให้ค่ะ 1.การกรอกข้อมูลลงใน template ข้อมูลที่ระบบต้องการในการ upload มีดังนี้1.1 Id: ลำดับที่1.2 fullstaff_id: รหัสพนักงาน1.3 organization: ชื่อบริษัท1.4 Position: ตำแหน่งงานในขณะนั้น1.5 comment: หมายเหตุเพิ่มเติม1.6 contact_person: บุคคลอ้างอิง1.7 fromdate: วันที่เริ่มงาน1.8 todate: วันสิ้นสุด (หากจำวันที่สิ้นสุดไม่ได้ให้ใส่ 0000-00-00)

Read More

*วิธีการกรอกประวัติการลาย้อนหลังลงใน template

Q: หากต้องการเอาใบลาที่อยู่ในกระดาษหรือโปรแกรมก่อนหน้าที่ใช้งานเข้าระบบสามารถทำได้หรือไม่ A: สามารถทำได้ค่ะ โดยการใช้ file excel อัพโหลดเข้าระบบ วิธีการเตรียมไฟล์สามารถทำได้ตามวิธีด้านล่างได้เลยค่ะ 1.Download template ออกมาจากระบบแล้วให้เปิดไฟล์ excel ที่เป็น template ขึ้นมาจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆดังนี้1.1 Name : ในช่องนี้ให้ใส่เป็นเหตุผลการขอลา จำเป็นต้องใส่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอัพโหลดได้1.2 fullstaff_id: ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการทำรายการ1.3 fromdate: เริ่มลาวันที่เท่าไหร่1.4 fromtime: เริ่มลาเวลากเท่าไหร่1.5 totime: สิ้นสุดลาเวลาเท่าไหร่1.6 todate: ลาถึงวันที่1.7 days: ลาเป็นจำนวนกี่วัน1.8 leave_type: ประเภทการลาที่ใช้1.9 status: สถานะการลา1.10 comment: ใส่คอมเม้นส์เพิ่มเติม1.11 Fro: ใส่รหัสพนักงาของผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีต่างๆ1.12 approvedFro: ใส่วันที่ที่ทำการ approved หรือไม่ต้องใส่ก็ได้

Read More

*รูปพนักงานกลับหัว

Q: รูปพนักงานที่ทำการอัพโหลดเข้าระบบไปแล้วแสดงรูปพนักงานกลับหัว ทั้งๆที่รูปภาพที่เอาเข้าไปไม่ใช่แนวนอน อัพโหลดใหม่กี่ครั้งก็ไม่หาย อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะ A: สาเหตุที่รูปพนักงานแสดงกลับหัวในระบบมาจาก ขนาดรูปที่มีความสูงเกินไปค่ะ ขนาดของภาพที่ดีควรมีขนาดดังนี้ค่ะwidth: 400height: 600

Read More

*วิธีการ Fill Absent

Q: การ Fill Absent หรือ เติมวันขาดงานให้แก่พนักงาน จะทำในกรณีใด และใครบางที่สามารถกด Fill Absent ให้พนักงานได้บ้าง A: การ Fill Absent จะทำก็ต่อเมื่อในวันทำงานวันนั้นๆของพนักงาน ทางผู้ดูแลระบบเช็คแล้วว่าในช่วงระหว่างเวลาเข้างานที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด พนักงานไม่มี Record การแสกนนิ้ว เข้างาน หรือสแกนนิ้วเข้างานไม่ครบทั้งสองขา (เข้าและออกงาน) ทางผู้ดูแลระบบสามารถพิจารณาให้วันทำงานนั้นๆของพนักงานไม่ได้รับค่าจ้าง โดยการทำให้วันทำงานนั้นๆเป็นวันขาดงาน ซึ่งการ Fill Absent ใช้ได้กับพนักงานที่เป็นรายเดือนเท่านั้น เนื่องจากรายวันถ้าไม่มีการแสกนนิ้วเข้าออกงานระบบจะไม่คำนวณค่าแรงให้ค่ะ สำหรับวิธีการทำมีดังนี้ค่ะ 1.ไปที่ Time Attedance > Timesheet Summary > TA center 2.กด Fill Absent > เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > ระบุช่วงวันที่ > กด Preview เพื่อดูความถูกต้อง 3. กด Save เพื่อยืนยันการ […]

Read More

*การเปลี่ยนผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีแบบกลุ่ม

คำถาม: ในกรณีที่หัวหน้างาน หรือผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีลาออกไปจะต้องทำการเปลี่ยนผู้อนุมัติเช่นไร และถ้าลืมเปลี่ยนผู้อนุมัติเป็นคนใหม่จะเกิดผลอย่างไร ในกรณีดังกล่าวหากหัวหน้างานลาออกไปแล้ว และยังไม่ได้ระบุผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีเป็นคนใหม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ใบลาของพนักงานหลังจากนั้นสถานะจะเป็น Open ไปตลอดเนื่องจากไม่มีผู้อนุมัติให้ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงจำนวนวันทำงานในเดือนของพนักงานด้วย กรณีนี้บางผู้ดูแลระบบหรือแอดมินจะต้องทำการเปลี่ยนผู้อนุมัติใบลาต่างๆให้กับพนักงานภายใต้แผนกงานนั้นๆ โดยการเปลี่ยนสามารถทำได้ 2 วิธี คือ แบบที่ 1 1.เปลี่ยนผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีให้พนักงานแบบรายคน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1.1 ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนผู้อนุมัติ > กดปุ่ม Edit หลังชื่อพนักงาน 1.2 เลือกผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีคนใหม่ตามที่ต้องการ > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ แบบที่ 2 2.เปลี่ยนผู้อนุมัติใบลา ใบโอทีให้พนักงานแบบกลุ่ม สามารถเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง Approval Chart ได้ภายในครั้งเดียว 2.1 ไปที่ Human Resource […]

Read More