วิธีการตรวจสอบรหัสมือถือ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรหัสมือถือพนักงาน 1.1 Time Attendance > Timesheet Summary > Report >Check In-Out Report 1.5 ระบุวันที่ในการตรวจสอบข้อมูล1.6 copy ข้อมูลรหัสมือถือจากช่อง SENSORID ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสมือถือให้กับพนักงาน2.1 Human Resource > Staff Details > ค้นหาชื่อพนักงาน > แก้ไข 2.5 นำรหัส SENSORID ในข้อ 1.6 มาระบุในช่องนี้ > บันทึก ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายงานการเช็คอินของพนักงาน3.1 Time Attendance > Timesheet Summary > Report > Check SENSOR Report 3.2 ระบุวันที่ในตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน3.3 […]

Read More

**วิธีการ Export Pay Type ในระบบ

ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อประเภทการจ่ายและสามารถนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการการจ่ายค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้ 1.Loginเข้าสู่ระบบ > Human Resource > Data Export > เลือก Model เป็น Paytypes 2. ในช่อง Name คือชื่อประเภทการจ่ายที่เซ็ทไว้ในระบบ

Read More

วิธีเรียกดูวันลาของพนักงานภายใต้บังคับบัญชาในรูปแบบปฏิทิน

1.Login เข้าสู่ระบบโดยใช้สิทธิ์ของ Supervisor > Eleave > Calendar 2. เลือก View my subordinate leave เพื่อเรียกดูรายการลาของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชามาแสดงในหน้าปฏิทิน

Read More

วิธีการตรวจสอบพนักงานผ่าน Probation

สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานได้ 2 วิธี ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลพนักงานผ่านโปรจาก Dashboard1.1 เข้าเมนู Dashboard 1.2 ไปยังหัวข้อ 45 days before pass probation / end contract ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านโปรในช่วง 45 วันค่ะ 2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานโปรรูปแบบรายงาน 2.1 เมนู Human Resource 2.2 Staff Details 2.3 Reports 2.4 End Contract Report 2.5 ระบุวันที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านช่วง Probation2.6 Submit

Read More

วิธีแก้ไขชื่อ Department

1.Login เข้าสู่ระบบ > Human Resource > Organization > เลือกชื่อ Department ที่ต้องการแก้ไข > กด Edit 2.เปลี่ยนชื่อ Department ที่ต้องการ โดยการใส่ชื่อนั้นจะต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษรวมอยู่ด้วย อาทิ ‘$’, ‘&’, ‘/’ , ‘!’ , ‘@’ เป็นต้น > จากนั้นเลือกแผนกที่ต้องการให้อยู่ในสังกัด > กด Submit เพื่อยืนยันการแก้ไข

Read More

ตรวจสอบ Current Active Staff

1. Login เข้าระบบ > กดที่ไอคอนรูปคนมุมบนขวามือ > เลือกเมนูบาร์ที่ชื่อว่า ‘Settings’ 2. ระบบจะแสดง Current Active Staff ณ ปัจุบันให้ที่ช่อง Current Value

Read More