*วิธีการ Export Leave Type

ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆออกมาเช็คเงื่อนไขและนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการลาค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้ ไปที่ Human Resource > Data export > เลือก model เป็น Leave Type > จากนั้นกด Export to excel การลามี 2 ประเภท  1. ลาแบบรับเงินเดือน 2. ลาแบบไม่รับเงินเดือน (Leave with out pay) โดยลาแบบรับเงินเดือน ตามสิทธิกฎหมายแรงงาน มีดังนี้ 1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาเพื่อทำหมัน 4. ลาเพื่อรับราชการ 5. ลาคลอดบุตร 6. ลาฝึกอบรม การลาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ กำหนดหลักการลาของลูกจ้าง ทั้งนี้ บางบริษัทอาจเพิ่มวันลา […]

Read More

*วิธีการเปิดรีพอร์ทอายุงานของพนักงาน หรือ Service Year Report

Q: ในกรณีที่ทางบริษัทมีนโยบายว่าพนักงานทำงานครบ 5 ปีจะได้รับ Long Service Award ในกรณีนี้จะสามารถดูอายุงานของพนักงานได้อย่างไร A: สามารถเรียกดู Service year Report ออกมาดูได้ค่ะ ทั้งนี้ยังสามารถปริ้นอายุงานของพนักงานออกมาดูในรูปแบบของ Excel, PDF หรือ CSV ได้ด้วย ทางแอดมินสามารถนำข้อมูลที่ Export ออกมาไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับวิธีการเรียกรีพอร์ท สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ ไปที่ Human Resource > Staff Detail > Report > Service Year Report 2. เลือกพนักงานที่ต้องการ > กด Submit เพื่อยันยันการดึงรีพอร์ท > เลือกสกุลไฟล์ในการปริ้นรีพอร์ท

Read More

ระบบออกเอกสารราชการอะไรได้บ้าง

เอกสารราชการที่อยู่ในระบบมี 1. Monthly Social Security2. Monthly Personal income tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า3. Yearly Social Security (กท.20)4. Yearly Personal Income tax (ภ.ง.ด.1ก)5. Individual personal income tax (ทวิ 50)7. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-098. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)9. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-1010. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01

Read More