1. เมนู Human Resource > Staff Details > เลือกชื่อพนักงาน

2. Supervisor : ระบุชื่อผู้ดูแลจัดการกะ

3. โดยพนักงานท่านนี้จะต้องถือสิทธิ์เป็น Supervisor จึงจะสามารถเซตอัพกะให้พนักงานได้ค่ะ