สลิปเงินเดือน คือ รายการชี้แจง การคำนวณเงินเดือนของพนักงานคนนั้นๆ ว่ามีรายได้เท่าไหร่ มีรายได้อื่นๆ เท่าไหร่ หักอะไรบ้าง ภาษีสะสมเท่าไหร่ เป็นต้น

Q: พนักงานสามารถเปิด Payslip ดูเองได้หรือไม่ หรือต้องให้ทางเฮชอาร์ Print ให้อย่างเดียว

A: ในโปรแกรม Ezyhr สามารถปล่อยให้พนักงาน Login เข้าสู่ระบบเข้ามาเพื่อดู Payslip ของตนเองได้ หรือสามารถสั้่ง print payslip ของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเฮชอาร์หรือผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์ และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย วิธีการเรียกดูหรือ Print Payslip สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. Login เข้าสู่ระบบ > ไปที่เมนูรูปคนมุมบนขวามือ > User profile > เลือกที่ Payroll

2. กดเลือกเดือนที่ต้องการ Downlaod payslip

กฎระเบียบที่ควรรู้
Payroll ทั้งหลาย สลิปเงินเดือนเป็นของพนักงานก็จริง แต่ข้อมูลในสลิปถือเป็นความลับบริษัท ควรชี้แจงกฎระเบียบให้พนักงานทราบอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุบทลงโทษที่ชัดเจน โดยการชี้แจงตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ระบุในกฎระเบียบบริษัท
 2. เน้นย้ำในวันปฐมนิเทศ
 3. ระบุในสัญญาจ้าง
 4. ระบุที่หมายเหตุของสลิปเงินเดือน

หากพนักงานทราบเงินเดือนกันและกัน….

 • จะทำให้หัวหน้าบริหารจัดการลำบาก สาเหตุเพราะพนักงานในตำแหน่งเดียวกันแต่ละคนยังมีความสามารถไม่เท่ากันเลย
 • เมื่อได้รู้เงินเดือนคนอื่น ก็ทำให้รู้สึกน้อยใจ ไม่มีกำลังใจทำงาน อยากจะลาออก
 • เกิดการต่อต้าน ยุยง
 • เกิดความวุ่นวาย คนนี้ได้ คนนั้นไม่ได้ มีแต่เรื่องร้องเรียน
  ***การเปิดเผยข้อมูลบริษัทโดยตั้งใจ ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ส่วนใหญ่บทลงโทษ คือ “การให้พ้นสภาพพนักงานทันที” ค่ะ