ในการขอโอทีสิ่งแรกที่ผู้ขอจะต้องระลึกถึงก่อนทำการขอโอทีทุกครั้งคือ โอทีใบนั้นๆเป็นโอทีแบบใด อาทิ
– โอทีในธรรมดาปกตินอกกะงาน (Normal ot Outside main shift)
– โอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์ในกะงาน (Weekend ot Inside main shift)
– โอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์นอกกะงาน (Weekend ot Outside main shift)
– โอทีในวันหยุดนักขัติฤกษ์ในกะงาน (National holiday ot Inside main shift)
– โอทีในวันหยุดนักขัติฤกษ์นอกกะงาน (National holiday ot Inside main shift)

ซึ่งค่าตอบแทนของโอทีแต่ละช่วงเวลาและโอกาสนั้นจะได้รับแตกต่างกันไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

สำหรับวิธีการขอโอทีในระบบ EZY-HR นั้นจะแยกเป็น 3 กรณีดังนี้

1.ขอโอทีหลังเลิกงานในวันทำงานปกติ เช่นกะงาน 08.00 – 17.00 ต้องการขอโอที ตั้งแต่ 17.00 – 19.00 จะต้องสร้างใบขอโอทีดังรูปแนบค่ะ

2. ขอโอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกะงานของตนเองกะงานเริ่ม 09.00 – 18.00 จะต้องขอโอทีตั้งแต่ 09.00 – 18.00

2. ขอโอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะต้องทำต่อเนื่องไปจนถึง 21.00 จากกะงาน 09.00 -18.00 ในกรณีนี้พนักงานจะต้องขอโอทีออกเป็น 2 ใบ

2.1 ขอโอทีใบแรกตามกะงานของตนเอง 09.00 – 18.00

2.2 ขอโอทีใบที่สองตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 เพื่อให้โอทีคำนวณเรทโอทีได้อย่างถูกต้อง

3. ขอโอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยต้องเริ่มทำโอทีก่อนกะงานเริ่ม และจะต้องทำต่อหลังกะงาน เช่น กะงานที่พนักงานต้องเข้ามาทำโอทีคือ 09.00 -18.00 พนักงานมีความจำเป็นต้องเริ่มทำล่วงเวลาก่อนกะงาน เช่น 06.00 – 21.00 ในกรณีนี้จะต้องขอโอทีทั้งสิ้น 3 ใบ ดังต่อไปนี้

3.1 ขอโอทีใบแรกก่อนเริ่มกะงานของตนเอง 06.00 – 09.00

3.2 ขอโอทีใบที่สอง ตามกะงานของตนเอง 09.00 – 18.00

3.3 ขอโอทีใบที่สามหลังเลิกกะงานของตนเองจนถึง 21.00 โดยเริ่มขอ 18.00 – 21.00

หมายเหตุ: จะสังเกตุได้การขอโอทีที่ระบบจะ Rquire ให้ใส่กะงาน และ Overnight นั้นจะมีเฉพาะตอนทำรายการขอโอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น สำหับความหมายของ Otvernight มีความหมายดังต่อไปนี้คะ

– หากใบคำขอโอทีนั้นเป็นการขอโอทีในวันหยุดและในกะงานปกติ เช่น 09.00 -18.00 ตรง Overnight ให้เป็นค่าว่าง ใส่แค่กะงานเท่านั้น

– หากใบคำขอโอทีนั้นเป็นการขอโอทีหลังกะงานไม่ว่าจะเป็นวันหยุด หรือวันทำงานปกติให้ใส่ Overnight เป็น AFTHERSHIFT เช่นกะงาน 09.00 – 18.00 แต่ต้องขอโอทีต่อไปอีกจนถึง 21.00 จะต้องใส่ Overnight เป็น AFTERSHIFT

– หากใบคำขอโอทีนั้นเป็นการขอโอทีก่อนกะงานไม่ว่าจะเป็นวันหยุด หรือวันทำงานปกติให้ใส่ Overnight เป็น BEFORESHIFT เสมอ

– หากใบคำขอโอทีนั้นมีคาบเกี่ยวเวลาในการขอโอทีของวันที่ทำโอทียาวไปถึงวันถัดไปที่เป็นเวลาเลิกโอที ตรงกะงานให้ใส่กะงานปกติที่พนักงานถูก assign ให้มาทำล่วงเวลา ช่อง Overnight จะต้องเลือกเป็น OVERNIGHT เช่นกะงาน 14.00 – 23.00 พนักงานต้องทำโอทีต่อไปถึง 02.00 โอทีจะต้องขอ 23.00 – 02.00 และเลือก Overnight เป็น OVERNIGHT
เสมอ