ในการคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงานลาออกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1. ไปที่ Human Resource > Staff Details

2. เลือกพนักงานที่จะทำลาออก > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน

3. ใส่ End Service Date เป็นวันที่พนักงานจะได้รับเงินเป็นวันสุดท้าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายงาน

4. จากนั้นไปที่ Payroll > View summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน

5. กดที่ Calculate Payroll > จากนั้นกด ProRate

6. ระบุ Payment Period > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

7. เลือกพนักงานที่ต้องการทำ Prorate โดยที่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านหลังชื่อ > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

8. หลังจากคำนวณเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนการปริ้นเปสลิปแล้วให้ทำลาออกพนักงานตามระบบอีกครั้ง

วิธีการทำลาออกดูได้จากลิ้งค์ที่แปะไว้ค่ะ
https://bit.ly/2XftQCW