วิธีการเรียกรายงาน

  1. Time Attendance
  2. Timesheet Summary
  3. Reports
  4. Check In-Out Date Report

5. ระบุวันที่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลการสแกนนิ้วทั้งหมดของพนักงานค่ะ