ทางแอดมินจะสามารถรู้ได้หรือไม่ว่ามีใครบ้างเข้ามาอ่านประกาศที่โพสต์ไว้ที่หน้าโปรแกรม Ezyhr กี่คน และมีใครบ้าง

คำตอบคือทางแอดมินสามารถทราบได้ว่าประกาศที่ได้โพสต์ไว้ มีพนักงานเข้ามาเยี่ยมชมแล้วกี่คน โดยสามารถดูได้ตามวิธีข้างล่างค่ะ

1.ไปที่ Human Resource > Announcement > View Record

2. เลือกหัวข้อประกาสที่ต้องการทราบยอดคนดู > จากนั้นกด Submit ชื่อผู้เข้าชมจะปรากฎอยู่ในกรอบสีน้ำเงินด้านล่างค่ะ

ประกาศ หมายถึง ข้อความที่แจ้งให้ทราบเพื่อให้ทราบ ให้ปฏิบัติ ทำตามเงื่อนไขตามที่กำหนด 

ประกาศ  ประกอบด้วย

1. พิมพ์ลงกระดาษหัวบริษัท

2. ชื่อเรื่องที่ประกาศ

3. เนื้อความ เหตุผล  ความเป็นมาที่ออกประกาศ ว่าออกประกาศนี้มาเพื่ออะไร ต้องการให้ปฏิบัติเช่นไรในประกาศนี้ 

4. วันเดือนปีที่ออกประกาศ (ประกาศนี้ มีการเริ่มเมื่อไร และสิ้นสุดลงเมื่อไร)

5. ลงนามชื่อและตำแหน่งของผู้ออกประกาศ 

6. ประทับตราบริษัท

ยกตัวอย่างประกาศที่ HR ต้องทำ เช่น

  • ประกาศวันหยุดประจำปี
  • ประกาศระเบียบข้อบังคับบริษัท 
  • ประกาศพนักงานเริ่มงานใหม่
  • ประกาศพนักงานลาออก / พ้นสภาพ 
  • ประกาศพนักงานโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง
  • ประกาศสวัสดิการพนักงาน
  • ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่างๆ

***นอกจากการติดประกาศที่บอร์ดประจำจุดภายในบริษัทแล้ว ในระบบ EZY-HR ยังสามารถทำจัดทำประกาศทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แนบไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ เผยแพร่ให้พนักงานสามารถมาอ่านในระบบได้อย่างสะดวก รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ามีพนักงานคนใดเข้ามาอ่านประกาศแล้วบ้าง โดยตรวจสอบจากวิธีด้านบนนี้