1. เปิด Application Ezyhr > setup > ใส่ชื่อบริษัท

mceclip0.png

2. ใส่ server url จากนั้น > กด Save
หากเป็น Cloud2 ให้เลือกใส่ตามรูปที่ 2 ถ้าไม่ใช่ใส่ตามรูปแรก

3. กลับไปที่หน้า Log in > ใส่ User > ใส่ Password > กด Log in

mceclip3.png