1. เมนูมุมขวารูปคน
  2. User Management
  3. Reset Password and Email

4. select
5. กด x ที่ user admin และ datafix
6. submit

ระบบจะดำเนินการสร้างรหัสใหม่และส่งไปหาพนักงาน กรณีต้องการส่งเฉพาะคน สามารถกดลบชื่อพนักงานได้ในขั้นนี้ โดยการนำเครืองหมาย / ออกค่ะ

* สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ใส่อีเมล์ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบใหม่เท่านั้นค่ะ