ขั้นตอนมีดังนี้

  1. เมนู Eleave
  2. Set Holiday

3. Add New Holiday