1.ไปที่ Payroll > View Summary > เลือกปีที่ต้องการเปิดรายงาน

2. กด Yearly Report > กด Print PND1A