1. ไปที่ User management > Reset Password And Emai

2. ใส่เครื่องหมายติ๊กถูกที่กรอกสีเหลี่ยมเล็กหลังคำว่า ‘Select’ > จากนั้นกด Submit

3. กด Submit เพื่อยืนยันการดำเนินการ

4. User Datafix และ User ของ Admin ให้นำเครื่องหมายติ๊กถูกออก เพื่อไม่ให้ระบบทำการ Reset password > ตรวจสอบว่าใส่อีเมลล์พนักงานครบถ้วนหรือไม่ > จากนั้นกด Submit เพื่อดำเนินรายการ