ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อประเภทการจ่ายและสามารถนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการการจ่ายค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้

1.Loginเข้าสู่ระบบ > Human Resource > Data Export > เลือก Model เป็น Paytypes

2. ในช่อง Name คือชื่อประเภทการจ่ายที่เซ็ทไว้ในระบบ