1, ไปที่ Time Attendance > Assign Shift > ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ Assign Shift ให้แก่พนักงานภายใต้การอนุมัติ > จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

2. กดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อเลือกกะงานให้แก่พนักงาน