เพิ่มรายงานการทำและใช้ COMPENSATION เพื่อใช้ตรวจสอบยอดซึ่งได้มา ใช้ และคงเหลือในปัจจุบัน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยไม่ต้องไปนั่งกระทบยอดจากใบลาและการทำ CTO โดยตรง

Eleave > All Leave > Report

ใบลา > ใบลาทั้งหมด > รายงาน