Time Attendance > TodayIN
บันทึกเวลาทำงาน > ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน

เพิ่มการแสดงผลไอคอนเครื่องหมายตกใจ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ลงเวลางานผ่านมือถือเครื่องตนเอง (เฉพาะกรณีที่มีการบันทึกรหัสเครื่องพนักงานในประวัติพนักงาน)

ระบบจะแสดงไอคอนเครื่องหมายตกใจสีแดง เมื่อรหัสมือถือไม่ตรงกับที่บันทึกไว้
เครื่องมือถือที่ลงเวลาไม่ตรงกับรหัสเครื่องที่ใส่ไว้ในประวัติพนักงาน
เครื่องมือถือที่มีการลงเวลาเป็นคนละหมายเลข