โปรแกรม EZY-HR มีการให้บริการ เป็นแพ็กเกจตามจำนวนพนักงาน ซึ่งสามารถ ใช้บริการได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี ไม่มีการทำสัญญาว่าต้องใช้งานให้ครบตามสัญญา

ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โปรแกรมจะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโปรแกรม EZY-HR ก็จะอัพเดทปฏิทิน ใส่ให้โดยอัตโนมัติ