สำนักงานประกันสังคม

เนื่องด้วยมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการลดการหักนำส่งประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้หมดลงเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น EZY-HR จึงได้ทำการอัพเดตร้อยละการหักนำส่งประกันสังคมกลับเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป