เนื่องด้วย เดือนกันยายน มาตรการช่วยเหลือภาครัฐการลดอัตราหักนำส่งประกันสังคมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม ดังนั้น ระบบจะทำการอัพเดตร้อยละประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน เวลา 16.00 น.

หากผู้ใช้บริการท่านใดในวันเวลาดังกล่าว ไม่สะดวกให้ระบบทำการปรับ สามารถส่งอีเมล์แจ้งก่อนหน้าวันดังกล่าวได้