เพิ่มเติมฟังค์ชั่น New Pay Control Advance หรือ สร้างเพย์คอนโทรลแบบหลายค่า ซึ่งจะทำให้สามารถใส่เงินได้เงินหักให้พนักงานได้พร้อมกันสูงสุด 5 ค่าต่อครั้ง
– ถ้ามีการใส่จำนวนเงินให้พนักงานผิด สามารถใส่ใหม่ค่าเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใหม่ทั้งหมด
– สามารถระบุค่า 0 ได้
– ไม่สามารถเว้นว่างไม่ใส่ประเภทเงินได้เงินหัก หรือไม่ระบุจำนวนเงินได้
– ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้ง 5 ค่า

Payroll > Pay Controls
คำนวณเงินเดือน > สั่งจ่ายเพย์คอนโทรล