– แก้ไขปัญหาถ่ายรูป Checkin แล้วหลุดออกจาก apps
– Leave request แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ
– Overtime request  แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ
– เพิ่มเติม Checkin request รองรับการเลือก Site เพื่อขอเติมเวลาได้ สำหรับผู้ที่ใช้งานเช็คอินล็อคพิกัดแบบมีหลายสถานที่ให้เลือกลงเวลา