ตามที่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบให้ลดอัตรานำส่งประกันสังคมในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 เหลือร้อยละ 3 นั้น

ทาง EZY-HR จะทำการอัพเดตอัตรานำส่งในระบบคงเหลือร้อยละ 3 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใด ในวันดังกล่าวไม่ประสงค์จะทำการอัพเดตเนื่องจากยังส่งประกันสังคมไม่เรียบร้อย สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการอัพเดตไว้ก่อนได้

อ้างถึง : https://bit.ly/3xF3HC3