เพื่อให้สามารถออกรายงานและทราบถึงแผนกที่พนักงานสังกัด จึงเพิ่มแผนกเพิ่มเติมในหน้า TA Center หรือ ปรับปรุงเวลาเข้างาน

เพิ่มแผนกหลังชื่อพนักงาน