เนื่องด้วยในปัจจุบัน หน้าการขอโอที มีรายการโอทีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าซึ่งใช้บริการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น ทางทีมงาน จึงได้มีการปรับปรุงการเรียกข้อมูลการเรียกข้อมูลหน้าโอทีทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการแก้ไขดังนี้

1. ปรับหน้าการแสดงใบโอทีทั้งหมด ให้แสดงใบโอทีย้อนหลัง 180 วัน
2. ในเมนู View Option (ตัวเลือก) เพิ่มเมนู View All History สำหรับเรียกดูใบโอทีทั้งหมดในรูปแบบเดิม
รายการโอทีทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาทุกรายการ
ถ้าต้องการกลับไปหน้าปกติ สามารถกดได้ที่เมนู View All (Last 180 Days)
ลูกค้ายังสามารถกดออกรายงาน เพื่อเรียกรายการโอทีในช่วงที่ต้องการค้นหาได้

ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าที่มีใบโอทีจำนวนมาก เรียกข้อมูลใบโอทีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มีกำหนดการอัพเดตในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ในช่วงเวลา 18.00 น.