ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศวันหยุดประจำปี 2022 นั้น ทาง EZY-HR ได้ดำเนินการอัพเดตเพิ่มเติมในเมนู Import Holiday 2022 (นำเข้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2022) เรียบร้อยแล้ว

โดยฝ่ายบุคคล สามารถกด import นำมาใช้ในระบบและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับประกาศของบริษัทในภายหลังได้

กดปุ่ม Import Holiday 2022 (นำเข้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2022)
กดปุ่ม Import เพื่อนำแม่แบบวันหยุดในระบบมาใช้งาน
กดเลือกปี 2022 เพื่อเข้าไปดูวันที่ที่นำเข้ามาใช้งาน และแก้ไขให้ตรงกับระเบียบของบริษัท

อ้างถึง :
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIholiday/Pages/2022.aspx