ระบบทำการเพิ่มเมนูสำหรับดาวโหลดคู่มือ การข้ามปี สำหรับการยกยอดเงินได้ ค่าลดหย่อน และโควต้าวันลาต่างๆ ในระบบ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู Help เมนูชื่อว่า “ขั้นตอนการข้ามปี”

เลือก “ขั้นตอนการข้ามปี” เพื่อดาวโหลดเอกสาร