ลูกค้าที่ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ เมนูชื่อ “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (SCB Only)” หรือ “ไทยพาณิชย์ ไฟล์ Text สำหรับ SCB Business Net (SCB เท่านั้น)” ซึ่งไฟล์ที่ได้จากเมนูนี้จะต้องนำไปผ่านการแปลงไฟล์ของโปรแกรมธนาคารก่อน

ตอนนี้สามารถใช้เมนูชื่อ “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (Hash Module – SCB Only)” หรือ “ไทยพาณิชย์ ไฟล์ Text สำหรับ SCB Business Net (เข้ารหัส Hash – SCB เท่านั้น)” เพื่อทำการอัพโหลดขึ้นระบบธนาคารได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการแปลงไฟล์อีก ซึ่งจะเป็นการทำงานโดยมีการเข้ารหัสของทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว

This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png
เดิมใช้เมนู “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (SCB Only)”
This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png
ถ้าใช้เมนู “SCB Text File for SCB BCM Domestic Payments (Hash Module – SCB Only)” ไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์อีก