สำหรับธุรกิจบริการที่มีการคำนวณค่า Service Charge ให้กับพนักงาน ระบบสามารถคำนวณตามเงื่อนไขเพื่อกระจายเงินค่า Service Charge ให้กับพนักงานได้

โดยสามารถตั้งค่าวิธีการคำนวณ เงื่อนไขอื่น และพนักงานที่ไม่ต้องการนำมาคำนวณรวมได้

หมายเหตุ : Addon มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานได้แล้ววันนี้