เพิ่มการแจ้งเตือนการแก้ไข error ที่แสดงของประกันสังคม หากยื่นแบบออนไลน์ด้วย Text ไฟล์ ไม่ผ่าน

ในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขให้มากขึ้นตามการแจ้งปัญหาของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

แจ้งเตือนด้วยภาพ error พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข