เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ตามที่ประกันสังคมมีประกาศลดการส่งเงินสมทบฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคมนั้น

ทาง EZY-HR จะทำการอัพเดตระบบโดยเปลี่ยนอัตราหักเงินนำส่งทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างในวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.

หากผู้ใช้บริการท่านใด ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราหักดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการเปลี่ยนอัตราประกันสังคมของท่านได้ก่อน และหากพร้อมให้อัพเดตแล้ว สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้เปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ