เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ทาง EZY-HR ได้ดำเนินการอัพเดตประกันสังคมจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 เรียบร้อยแล้ว