เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ตามที่ประกันสังคมมีประกาศลดการส่งเงินสมทบฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคมนั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการลดอัตรานำส่งประกันสังคมดังกล่าวแล้ว และทางภาครัฐมิได้มีการประกาศต่ออายุแต่อย่างใด ดังนั้น ทาง EZY-HR จะดำเนินการปรับอัตราการหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 เช่นเดิม ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม เวลา 15.00 น.

หากผู้ใช้บริการท่านใด ยังไม่ประสงค์จะให้มีการอัพเดตในวันเวลาดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการอัพเดตได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ