ระบบมีการอัพเดตคู่มือสำหรับการใช้งาน คู่มือ Approver (ผู้อนุมัติ), Template Group Schedule (รูปแบบกลุ่มการทำงาน) และ รายงาน Custom Payroll Report (รายงานค่าจ้างแบบกำหนดเอง) ซึ่งจะมีการอบรมในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน

ทางลูกค้าสามารถที่จะสามารถดาวโหลดคู่มือออกมาอ่านและทำตามก่อนได้ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู Help (ระบบช่วยเหลือ) ในระบบ

เมนู Custom Payroll Report มีการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว ทางลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที

เมนู Approver และ เมนู Template Group Schedule ถ้าทางลูกค้าต้องการใช้งาน จะต้องส่งเป็นอีเมล์แจ้งเข้ามาที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com เพื่อเปิดเมนูให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย